Motioner

Att lämna en motion till föreningsstämman (som 2018 sker den 16/5 kl 18:00 på Ekkälleskolan i Atlasskolans restaurang på Brigadgatan 18) är den bästa möjligheten att påverka sin boendemiljö. Det bör vara en fråga som berör föreningen och alla dess medlemmar och som inte kan beslutas på ett styrelsemöte.

Motioner till föreningsstämman 2018 ska ställas till styrelsen senast fredagen den 16 mars. Motionen ska lämnas i föreningens postfack, Batterigatan 17. Motioner som inkommer efter angivet datum
kan inte behandlas.

Det är viktigt att skriva kortfattat och att använda enkla ord med ett tydligt yrkande på vad man vill uppnå. Man bör endast ta upp ett ämne per motion.
En motion kan utformas enligt nedanstående riktlinjer:

Till föreningsstämman i bostadsrättsföreningen Tinnerbäcks läge den 16 maj 2018.

 1. En rubrik som talar om vad motionen handlar om.
  Motion angående…
 2. En beskrivning på vad föreningen ska göra genom att ange relevant bakgrundsfakta.
  Anledningen till att motionen behöver ställas.
 3. En motivering till varför motionen är skriven.
  Argumenterande text.
 4. Ett yrkande på ett beslut som föreningsstämman ska ta i form av ”att-satser”.
  Därför yrkar jag att stämman beslutar att…
 5. Motionen ska avslutas med ort och datum och undertecknande av motionären eller motionärerna.