Serviceläge

Låset i ”serviceläge”

När hantverkare behöver komma in i din lägenhet eller vid annan nödvändig service, t ex av ventilationen, är du kanske inte alltid är hemma. Då behöver du lämna låset i serviceläge så att någon med en servicenyckel kan låsa upp och sedan låsa igen.

En servicenyckel är alltså en nyckel som kvitteras ut av personen som ska ha tillgång till lägenheten. Efter att uppgiften är färdig lämnas nyckeln tillbaka. Det går endast att öppna en dörr med servicenyckel ifall låset är i serviceläget, och föreningen vet alltid vem det är som har nyckeln och i vilket syfte.

Serviceläget innebär att man låser dörren som vanligt men istället för att dra ut nyckeln i klockan ”12-läget” så vrider man lite till och drar ut nyckeln i ”10-läget”:

Servicläge

Skiss på de två lägena

Lås i serviceläge!

Rent konkret är det en Assa Abloy omställningsbar cylinder C10 vi har. Notera att det inte finns några huvudnycklar, utan endast om låset är i serviceläge kan det öppnas med föreningens servicenycklar.