Terrassgrillen

Handledning

Grillen kan bokas i en kalender i köket

Nycklar märkta med grill för att låsa upp frontstycket finns i köket, lås och lägg tillbaka dem efter användning

Förberedelse

Kontrollera att strömkabel är ansluten

Se till att hink med påse är placerad under utsläppet från grillen (för olja, stekfett mm)

Grillning

Starta med ON-knappen på grillen

Knappen lyser grönt så länge grillen värms upp, när grillen har rätttemperatur så lyser den rött

Var försiktig, hällen blir varm, upp till 300 grader

“After grill”

Efter avslutad grillning rengörs stekhällen

Det finns en svart rengöringsduk med grönt handtag, ta litevatten med diskmedel (som finns i köket) på den svarta duken och rengör stekhällen (våttorka med vatten efter rengöring föratt få bort ev diskmedelsrester)

Den använda påsen kastas i våra sopkärl på parkeringen