Info från valberedningen

Vill du få möjlighet att påverka i vår bostadsrättsförening?

Då ska du delta i styrelsens arbete. Det är både spännande och lärorikt att få delta i arbetet att förvalta en förening.

Detta är ett tillfälle för dig som vill få inblick i hur vår bostadsrättsförening fungerar. Du får värdefulla insikter och erfarenheter som du kommer få användning för oavsett yrke eller sysselsättning. Dessutom får du stora möjligheter att påverka trivseln i vårt boende.

Styrelsemöten brukar hållas ca 1 gång/månad.

I samband med föreningsstämman 16 maj behöver styrelsen kompletteras, flera platser måste besättas. Vi uppmanar därför alla medlemmar att tänka till en extra gång, det är allas vårt ansvar att sköta föreningen.

Vid frågor eller intresseanmälan hör av dig till någon av oss i valberedningen!

     
Malin Eriksson, A1302

malineriksson.a@gmail.com

Kurt Mirdell A1002

kurt.mirdell@compevo.se

Charlotta Björklund, B1005

charlotta.bjorklund@vaderstad.com