Organisation

Styrelsen

Vi har nedanstående styrelse som kan nås på styrelsen@tinnerbackslage.se

Ordförande

Reibert Arbring

Ledamöter

Bengt Berglund
Kurt Mirdell
Magnus Johansson
Tommy Jersenius

Suppleanter

Andreas Zetterlund
Arja Fransson
Cecilia Aldén

Styrelsemöten

Styrelsen håller ordinarie möten månadsvis, följande är planerade:

  • 2024-06-10

Valberedning

Vi har en valberedning som kan nås på valberedningen@tinnerbackslage.se, den består av:

Alexander Konradsson
Ida Söhof