Service av ventilationsaggregat

Ventilationsprojekt planerar för service och filterbyte i slutet av april eller början av maj. Det är viktigt att de får tillträde till samtliga lägenheter då aggregatet är föreningens ansvar. Vi återkommer med exakt datum när vi fått slutligt besked om datum.