Fjärravläsning av el och vatten

Vi kommer att läsa av förbrukningen för alla lägenheter i samband med årsskiftet och sammanställa respektive lägenhets verkliga förbrukning. Fakturorna för första kvartalet är utskickade vilket innebär att individuell reglering av kostnader per lägenhet kommer att ske senare under 2018.

Fakturering kommer sedan att ske utifrån faktisk förbrukning.

Styrelsen har tyvärr ännu inte lyckats få genomfört reglering av den preliminära förbrukningen jämfört med den faktiska förbrukningen. Dialog fortgår med Fastum som sköter vår fakturahantering. Problemet är att vår upphandlade modell för avläsning av mätvärden skiljer sig ifrån vad Fastum normalt handhar. Vår förhoppning är att det ska vara utklarat till nästa kvartalsfakturering