Kontroll brandvarnare

Nu är det advent- och juletid och det betyder ofta många vackra tända ljus och då ökar tyvärr också brandrisken. Tänk på att alltid släcka ljusen när rummet lämnas.

Det är också klokt att passa på att funktionstesta sin brandvarnare, det görs genom att trycka på knappen som finns mitt på brandvarnaren.