Cykelförråd

Under vintern är det många som önskar kunna ställa in sin cykel i
förrådet. Förrådet räcker tyvärr inte till. De som har mer än en cykel per
person placerade i cykelförrådet ombeds om möjligt förvara dessa på annan plats.