Parkering

Vi har 37 parkeringsplatser, en plats till varje lägenhet. Om någon plats skulle sägas upp, vill styrelsen möjliggöra för de medlemmar som så önskar, att anmäla sitt intresse för att hyra en extra plats. Anmälan görs till styrelsen@tinnerbackslage.se

Kön upprättas utifrån tidpunkt då anmälan inkommer.