Bostadsrättstillägg

Styrelsen har förlängt fastighetsförsäkringen inklusive bostadsrättstillägget för samtliga bostadsrättshavare till och med 2018-04-30.

Bostadsrättstillägget omfattar plötslig och oförutsedd fysisk skada som drabbar försäkrad egendom i den lägenhet som bostadsrättshavarna enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar har ett underhålls- och reparationsansvar för.

Självrisken vid skada som enbart drabbar bostadsrättslägenheten är 1 500 kr per lägenhet och skadetillfälle.