Rensning av ogräs på P-platser

Onsdag den 23:e och torsdagen den 24:e september 07.30-15.00 kommer FF fastighetsservice åter att ogräsbekämpa alla parkeringsplatser utmed Batterigatan.
Det betyder att alla bilar måste flyttas från parkeringsområdet, även om det inte är ogräs på just er parkeringsplats. För att kunna genomföra ogräsbekämpningen behöver FF ha minst 20 meters säkerhetsavstånd för att inte göra skada.