Föreningsstämma

På grund av rekommendationer från Folkhälsomyndigheten har styrelsen beslutat att ställa in planerad föreningsstämma den 6:e maj.

Utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer har styrelsen beslutat att flytta stämman till onsdagen den 10 juni klockan 18:00 i Ekkälleskolan, Bataljonsgatan 24. Ny kallelse kommer att skickas ut mellan sex till fyra veckor före stämman.

Läs mer i Nyhetsbrev nr 4 April som finns uppladdat här på websiten under Dokumentarkiv.