Valberedning

Valberedningen har påbörja sitt arbete inför föreningsstämman. Är du intresserad av att ställa upp i styrelsen som ledamot eller suppleant kontakta gärna valberedningen.

Valberedningen består av Kurt Mirdell (A1002), Anton Andersson (A1102) och Eva Jonsson (B1103).