Kallelse och dokument till årsstämma 2018-05-16

Kallelse till ordinarie forening sstämma Brf Tinnerbäcks Läge
Årsredovisning
Valberedningens förslag till föreningsstämman 2018-05-16
Motion Laddningsstolpar
Motion Solpaneler

Om du önskar en smörgås i samband med stämman så anmäl detta senast 3 maj genom mail till 3237johansson@telia.com  (ange lägenhetsnummer samt antal personer)
ELLER
ange att du kommer via ”stämmoevenemanget” i vår facebookgrupp