Utökning av trädäck

Styrelsen har beslutat att godkänna utökning av trädäck, så länge man håller sig inom sin upplåtna mark. Arbetet ska utföras lika tidigare trädäck samt fackmässigt.