Grillning

Styrelsen har beslutat att tillåta grillning på elgrill vid takterrassens utekök och att tillåta användandet av elgrill eller gasolgrill på egen balkong/uteplats. Av säkerhetsskäl får i vårt hus gasbehållare uppgå till högst 5 liter. Hänsyn ska tas till grannar vid grillning och grillning får inte ske i närhet av lägenheternas tilluftdon.

Det är inte tillåtet att använda kolgrill på takterrass eller egen balkong/uteplats.